Meksiko logo

Meksiko je popularna igra sa kartama za tri igrača. Poznata je i pod nazivom Gangsteri. Najsličnija je Preferansu sa bitnom razlikom da se licitira broj ruku koji će se odneti, a boju aduta bira igrač koji dobije licitaciju.

Za nove igrače koji još nisu igrali Meksiko, pripremili smo i uputstvo Kako se igra Meksiko? Osim standardnog poentiranja iz originalne igre, postoje i razne nagrade koje možeš osvojiti ako dobro igraš.

Igraj Meksiko!
na Facebook-u